سبحانی،جعفر-خارج فقه-91ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتاریخموضوع
۹۲۰۳۰۸میزان در رؤیت هلال
۹۲۰۳۰۷هرگاه ولد اکبر قبل از تمکن از قضای نماز پدر بمیرد،آیا بر ولد اصغر قضا
۹۲۰۳۰۶با نداشتن فرزند ذکور، تکلیف نماز قضای میت چه می شود؟
۹۲۰۳۰۱هرگاه بر گردن میت چند نوع نماز باشد، آیا بر ولی واجب است که همه آنها را
۹۲۰۲۳۱میزان در قضای نماز های فوت شده میت است یاولی؟
۹۲۰۲۳۰لزوم رعایت ترتیب در قضای نماز میت
۹۲۰۲۲۸حکم نیابت از میت
۹۲۰۲۲۵آیا با وصیت میت به استیجار، وجوب قضا از ذمه ولی ساقط میشود؟
۹۲۰۲۲۳در صورت مساوی بودن دو پسر از نظر سنی، قضای نماز پدر چه حکمی دارد؟
۹۲۰۲۲۲هرگاه ولد اکبر خنثای مشکله باشد، قضای نماز پدر بر چه کسی واجب است؟
۹۲۰۲۱۷مراد از قاضی چه کسی است؟
۹۲۰۲۱۵حکم قضا از میت
۹۱۱۱۲۵آیا احکامی که مربوط به قتل مرد مسلمان است، شامل زن مسلمان، صبی و مجنون هم
۹۲۰۲۰۷مشروعیت عبادات صبیان
۹۲۰۲۰۴حکم خواندن نماز قضا با جماعت
۹۲۰۲۰۹آیا قضا از میت فقط مخصوص پدر است یا شامل مادر هم می شود؟
۹۲۰۱۲۱حکم تقدیم نماز فائتة بر حاضرة
۹۲۰۱۲۰ادله قائلین به مضایقه-جلسه ۲
۹۲۰۱۱۹ادله قائلین به مضایقه
۹۲۰۱۱۴آیا در قضای نماز فوریت واجب است یا نه ؟
۹۲۰۱۱۳هر گاه انسان نداند که چه مقدار نماز از او فوت شده، حکمش چیست؟
۹۲۰۱۱۱آیا در حال جهل هم ترتیب در صلوات غیر مترتبه لازم است یا نه؟-جلسه ۲
۹۲۰۱۱۰آیا در حال جهل هم ترتیب در صلوات غیر مترتبه لازم است یا نه؟
۹۱۱۲۲۷آیا ترتیب در صلوات غیر مترتبه هم لازم است یا نه؟-جلسه ۴
۹۱۱۲۲۶آیا ترتیب در صلوات غیر مترتبه هم لازم است یا نه؟-جلسه ۳
۹۱۱۲۲۳آیا ترتیب در صلوات غیر مترتبه هم لازم است یا نه؟-جلسه ۲
۹۱۱۲۲۲آیا ترتیب در صلوات غیر مترتبه هم لازم است یا نه؟
۹۱۱۲۲۱آیا ترتیب در قضای نماز های یومیه لازم است یا لازم نیست؟
۹۱۱۲۲۰حکم قضای نوافل فوت شده
۹۱۱۲۱۶وجوب قضای نماز های فوت شده-جلسه ۱۵
۹۱۱۲۱۵وجوب قضای نماز های فوت شده-جلسه ۱۴
۹۱۱۲۱۴وجوب قضای نماز های فوت شده-جلسه ۱۳
۹۱۱۲۱۳وجوب قضای نماز های فوت شده-جلسه ۱۲
۹۱۱۲۱۲وجوب قضای نماز های فوت شده-جلسه ۱۱
۹۱۱۲۰۹وجوب قضای نماز های فوت شده-جلسه ۱۰
۹۱۱۲۰۸وجوب قضای نماز های فوت شده-جلسه ۹
۹۱۱۲۰۷وجوب قضای نماز های فوت شده-جلسه ۸
۹۱۱۲۰۶وجوب قضای نماز های فوت شده-جلسه ۷
۹۱۱۲۰۵وجوب قضای نماز های فوت شده-جلسه ۶
۹۱۱۲۰۲وجوب قضای نماز های فوت شده-جلسه ۵
۹۱۱۲۰۱وجوب قضای نماز های فوت شده-جلسه ۴
۹۱۱۱۳۰وجوب قضای نماز های فوت شده-جلسه ۳
۹۱۱۱۲۹وجوب قضای نماز های فوت شده-جلسه ۲
۹۱۱۱۲۸وجوب قضای نماز های فوت شده
۹۱۱۱۲۵آیا احکامی که مربوط به قتل مرد مسلمان است، شامل زن مسلمان، صبی و مجنون هم میشود؟
۹۱۱۱۲۴آیا جنایت بر کلب و سگی که دیه مقدره دارد، موجب ضمان است؟
۹۱۱۱۲۳هرگاه حیوان کسی به زراعت دیگری ضرر و آسیب بزند
۹۱۱۱۲۱آیا مسلمان مالک خمر و خنزیر می شود؟
۹۱۱۱۱۸احکام جنایت بر حیوانات-جلسه ۳
۹۱۱۱۱۷احکام جنایت بر حیوانات-جلسه ۲
۹۱۱۱۱۶احکام جنایت بر حیوانات
۹۱۱۱۱۵با نبودن عاقله، دیه بر عهده چه کسی است؟
۹۱۱۱۱۴نحوه و مدت پرداخت دیه از طرف عاقله
۹۱۱۱۱۱با نبود عاقله، دیه قتل خطئی بر عده چه کسی است؟
۹۱۱۱۰۹آیا دیه قتل و جراح خطئی صبی و مجنون بر عهده عاقلة است؟-جلسه ۲
۹۱۱۱۰۸آیا دیه قتل و جراح خطئی صبی و مجنون بر عهده عاقلة است؟
۹۱۱۱۰۷آیا بین اهل ذمه هم عاقله است یا این قانون از مختصات اسلام می باشد؟
۹۱۱۱۰۴عاقله ضامن قتل و جنایت خطئی است نه عمدی
۹۱۱۱۰۳عاقله و مصادیق آن-جلسه ۲
۹۱۱۱۰۲عاقله و مصادیق آن
۹۱۱۰۳۰مقدار دیه اعضای میت
۹۱۱۰۲۷دیه جنایت بر میت و مرده
۹۱۱۰۱۱مقدار دیه جنین-جلسه ۴
۹۱۱۰۱۰مقدار دیه جنین-جلسه ۳
۹۱۱۰۰۹مقدار دیه جنین-جلسه ۲
۹۱۱۰۰۶مقدار دیه جنین
۹۱۱۰۰۵دیه جنین
۹۱۱۰۰۴تفاوت دیه مرد و زن
۹۱۱۰۰۳دیه شجاج و جراح در بدن
۹۱۱۰۰۲دیه سیاهی، سبزی و سرخی صورت
۹۱۰۹۲۹دیه نافذة و سیاهی، سبزی و سرخی صورت
۹۱۰۹۲۸دیه دامغه و جائفة
۹۱۰۹۲۷هاشمة، منقلة و مامومة
۹۱۰۹۲۶دیه دامیه، متلاحمه،سمحاق و موضحة
۹۱۰۹۲۵دیه حارصة
۹۱۰۹۲۲دیه ذهاب صوت
۹۱۰۹۲۱دیه سلس البول و ذهاب صوت
۹۱۰۹۱۹دیه ذهاب منافع دستگاه تناسلی
۹۱۰۹۱۸دیه ذهاب قوه ذائقه
۹۱۰۹۱۵دیه ذهاب قوه شامه و ذائقه
۹۱۰۹۱۴دیه ذهاب بصر و بینایی-جلسه ۲
۹۱۰۹۱۳دیه ذهاب بصر و بینایی
۹۱۰۹۱۲مقدار دیه جایی که قطع هردو گوش، سبب از بین رفتن بینائی شود
۹۱۰۹۱۱دیه نقص در مجرای گوش
۹۱۰۸۱۷دیه ذهاب عقل-جلسه ۲
۹۱۰۸۱۶دیه ذهاب عقل
۹۱۰۸۱۵دیه بکارت و مثانه
۹۱۰۸۱۴معنای رض و دیه آن
۹۱۰۸۱۰دیه شکستگی و موضحه
۹۱۰۸۰۹معنای عجان و دیه آن
۹۱۰۸۰۸دیه شکستگی استخوان ترقوة
۹۱۰۸۰۷دیه دو پا و رجلان
۹۱۰۸۰۶معنای افضا و حکم آن-جلسه ۲
۹۱۰۸۰۳معنای افضا و حکم آن
۹۱۰۸۰۱دیه دستگاه تناسلی مردان-جلسه ۴
۹۱۰۷۳۰دیه دستگاه تناسلی مردان-جلسه ۳
۹۱۰۷۲۹دیه دستگاه تناسلی مردان-جلسه ۲
۹۱۰۷۲۶دیه دستگاه تناسلی مردان
۹۱۰۷۲۴دیه نخاع و پستان
۹۱۰۷۲۳دیه ظهر و صلب
۹۱۰۷۲۲دیه اظفار و ناخن ها
۹۱۰۷۱۹دیه اصابع و انگشتان اضافی
۹۱۰۷۱۸دیه اصابع و انگشتان
۹۱۰۷۱۷دیه یدان و دو دست-جلسه ۲
۹۱۰۷۱۶دیه یدان و دو دست
۹۱۰۷۱۵دیه «لحیین»،یعنی دو استخوان دو طرف پایین صورت
۹۱۰۷۱۲دیه اسنان و دندان ها-جلسه ۵
۹۱۰۷۱۱دیه اسنان و دندان ها-جلسه ۴
۹۱۰۷۱۰دیه اسنان و دندان ها-جلسه ۳
۹۱۰۷۰۹دیه اسنان و دندان ها-جلسه ۲
۹۱۰۷۰۸دیه اسنان و دندان ها
۹۱۰۷۰۵دیه لسان و زبان-جلسه ۴
۹۱۰۷۰۴دیه لسان و زبان-جلسه ۳
۹۱۰۷۰۳دیه لسان و زبان-جلسه ۲
۹۱۰۷۰۲دیه لسان و زبان
۹۱۰۷۰۱دیه شفتین و لب های انسان-جلسه ۲
۹۱۰۶۲۹دیه شفتین و لب های انسان
۹۱۰۶۲۸دیه ی اذن و گوش-جلسه ۲
۹۱۰۶۲۷دیه ی اذن و گوش
۹۱۰۶۲۶دیه انف و بینی-جلسه ۳
۹۱۰۶۲۵دیه انف و بینی-جلسه ۲
۹۱۰۶۲۱دیه انف و بینی
۹۱۰۶۲۰دیه اجفان و پلکهای چشم
۹۱۰۶۱۹دیه چشم-جلسه ۲
۹۱۰۶۱۸دیه چشم
جعبه‌ابزار