عنوانی با این نام ایجاد نشده است : استثناء بعد از ذکر چند عام – تخصیص قرآن به خبر واحد-حضرت آیت الله سبحانی

همینک آن را ایجاد کنید
جعبه‌ابزار