درس های حوزه علمیه قم

استاد هاشمی شاهرودی آرشیو درس خارج فقه سال جاری
سال 90-91
آخرین بروز رسانی در تاریخ 08/12/91 ساعت 09:10 سال 89-90
سال 88-89
استاد هاشمی شاهرودی آرشیو درس خارج اصول سال جاری

تقریر عربی
سال 90-91

تقریر عربی
سال 89-90
آخرین بروز رسانی در تاریخ 08/12/91 ساعت 10:16 سال 88-89

استاد محمد یزدی آرشیو درس خارج فقه سال جاری
سال 90-91
سال 89-90
آخرین بروز رسانی در تاریخ 01/12/91 ساعت 09:47 سال 88-89

استاد ملکوتی آرشیو درس خارج فقه سال جاری
سال 87-88
سال 86-87
آخرین بروز رسانی در تاریخ 29/07/91 ساعت 10:47 سال 85-86

استاد مقتدایی آرشیو درس خارج فقه سال جاری
سال 90-91
سال 89-90
سال 88-89
سال 87-88
سال 84-85
آخرین بروز رسانی در تاریخ 09/12/91 ساعت 11:30 سال 83-84
سال 82-83

برای مشاهده درس‌های حدیثیاینجا را کلیک کنید
آخرین بروز رسانی در تاریخ 08/12/91 ساعت 11:30
 
جعبه‌ابزار