دروس حوزه علمیه افغانستان

استاد صالحی آرشيو درس خارج فقه

سال جاری

آخرین بروز رسانی در تاریخ 07/07/91 ساعت 14:28

سال 91-90
استاد صالحی آرشيو درس خارج اصول

سال جاری

آخرین بروز رسانی در تاریخ 15/05/91 ساعت 21:28

سال 91-90

استاد محسنی آرشيو درس تفسیر قرآن

سال جاری

آخرین بروز رسانی در تاریخ 16/05/91 ساعت 10:18

برای مشاهده سایر دروس افغانستان اینجا را کلیک کنید
آخرین بروز رسانی در تاریخ 08/03/91 ساعت 11:30
جعبه‌ابزار