تقریرمدرسه‌فقاهت تلاش می‌نماید تا با کمک طلاب قم، مشهد، نجف و سایر حوزه‌های علمیه دانشنامه‌ای در حوزه فقه و اصول تدوین شود.
تقریرمدرسه‌فقاهت با همکاری پژوهشکده باقر العلوم (ع) و صدای بهار پیاده‌سازی می‌شود و توسط صدای بهار طراحی شده و اجراء می‌گردد.
محققین بزرگوار می‌توانند نظرهای خود را به نشانی زیر ارسال نمایند و مشکل‌هایی که با آن برخورد می‌کنند را اطلاع دهند.
Info@BaharSound.com


تلفن: 76250024-021 و 77643838-021
نمابر: 776250293-021جعبه‌ابزار