ضوابط عمومی تقریرنویسی ضرورت نخست چارچوب و ضوابط نگارش ضوابط رنگ‌بندی الگوی نام‌گذاری فایل‌های ارسالی مقصد فایل‌های ارسالی

ضوابط رنگ‌بندی


رنگ‌بندی متن، طبق ضوابط زیر انجام می‌گیرد:

• رنگ اصلی: متن عادی با رنگ مشکی نوشته می‌شود.

• قلم: تمامی متن با قلم (Tahoma)یا(Taher)نوشته می‌شود.

• تیتر: تیترها قرمز شود (برنامه رنگ‌های قرمز را تبدیل به آبی می‌کند و بر روی سایت می‌گذارد).

• آیه: آیه ها سبز رنگ شود (نام سوره و شماره آیه مشکی باقی می‌ماند).

• روایت: روایات سبز رنگ شود ( سند حدیت مشکی باقی می‌ماند).

• نظر مبنا: متن درس استادی که کتابش مبنای درس است آبی روشن شود (مثلا عروه یا جواهر).

• سایر: نظر سایر علماء سرمه ای رنگ می‌شود.

• امام: در درس‌هایی مثل درس آیت الله مکارم که نظر امام، به عنوان مبنای درس در نظر گرفته می‌شود، از رنگ قهوه‌ای استفاده می‌شود.

• جمع بندی: نظر استاد با پس زمینه زرد رنگ مشخص می‌شود.

برای مشاهده کد رنگ‌های مورد استفاده، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

کاربردرنگکد RGBنمونه
متن عادیمشکی0,0,0 
تیتر درس و نکات مهمقرمز (درسایت به رنگ آبی تبدیل می شود)255,0,0الموضوع: الدليل الثاني للاستصحاب
أولاً: إنه ذكر أن إشكال الدور
آیات و روایاتسبز0,128,0والدليل ليس إلا حديث « لا تنقض اليقين بالشك» حسب مبناه
استادی که نظر او نقش اصلی در درس را دارد (مثل نظر صاحب عروة، صاحب جواهر)آبی روشن0,0,255 
نظر سایر علماءسرمه ای0,0,128صاحب مستند می فرماید: یجب ان تکون الصلاة خلف مقام ابراهیم قریبا منه عرفا وفاقا للصدوقین
نظرات امامقهوه ای128,0,0مسألة 3 يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام،
نظر استادپس زمینه زرد255,255,0به نظر ما در نماز طواف واجب و مستحب نباید اوقات مکروهه را رعایت کنیم و باید نماز طواف را فورا به جا آوریم

برای مشاهده درس‌هایی که رنگ‌بندی مناسبی دارند به نمونه‌های زیر مراجعه کنید:

• درس فقه آیت الله مکارم

92/01/11

92/01/14

• درس آیت الله سبحانی

91/11/23

91/11/24

جعبه‌ابزار